Tra cứu Tiêu chuẩn

Hệ thống lưu trữ tiêu chuẩn lớn nhất thế giới và cập nhật liên tục ngay trên màn hình máy tính của bạn 24/7.

Công cụ quản lý tập trung

Bạn có thể tải lên các văn bản dữ liệu của mình để quản lý tập trung 1 nơi và dễ dàng tra cứu, khảo sát, nghiên cứu…

Tìm kiếm Thông minh

Có nhiều trường tìm kiếm và mỗi trường tìm kiếm sẽ tự động phân biệt giữa các từ khóa và số hiệu của tiêu chuẩn và tài liệu, cùng với các đề xuất tiêu chuẩn và tài liệu phổ biến liên quan

Danh sách theo dõi & Giám sát tự động

Tạo danh sách được chia sẻ để theo dõi các tiêu chuẩn và tài liệu cụ thể của dự án, thêm các mục chỉ bằng một cú nhấp chuột và đặt thông báo để được thông báo về các thay đổi tiêu chuẩn và tài liệu (được cập nhật)

Công cụ nghiên cứu nâng cao

Chức năng truy vấn, nhóm các thuật ngữ và logic các thao tác lệnh; Chức năng Trợ giúp Nghiên cứu tùy chọn giúp khám phá kiến thức thông qua việc khai thác văn bản hoặc đồ họa

Ghi chú tài liệu

Thêm các ghi chú vào bản ghi tài liệu với khả năng tìm kiếm từ khóa tất cả ghi chú và lọc tài liệu theo những ghi chú được đính kèm

Công cụ cá nhân hóa

Tạo chú thích; đánh dấu tài liệu, trang và đoạn văn bản để truy cập nhanh; tạo và quản lý các thư mục dự án.
Ấn phẩm của tôi cho phép thêm siêu dữ liệu (metadata) của tài liệu (từ khóa, tiêu đề, URL) vào chỉ mục cho các tìm kiếm trong tương lai

Liên kết đến các tài liệu được viện dẫn/tham chiếu

Liên kết đến các các tiêu chuẩn và tài liệu được viện dẫn và các quy trình xử lý công việc

Nghiên cứu Giải pháp

So sánh Thông minh

Chúng tôi sử dụng AI để so sánh các phiên bản tiêu chuẩn một cách thông minh.

Dữ liệu trên mây

An toàn 100% và có thể tra cứu từ bất kỳ đâu

Cơ sở dữ liệu luôn update

Các tiêu chuẩn mới ra hoặc thay thế cho tiêu chuẩn cũ được cập nhật tức thì

Kiến thức tập trung

Cho phép bạn thêm tài liệu của riêng mình cùng với tài liệu của EWB

Learning hub truy cập từ bất kỳ đâu

Accuris cung cấp tài khoản cổng Học tập để các chuyên gia truy cập 24/7